Home 

Na het volgen van het uitgebreide curriculum wil ik de opgedane kennis verder gaan uitbouwen.
En die gebruiken in nauwe samenwerking met individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen om oplossingen uit te werken voor IT-vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld dataopslag en het faciliteren van samenwerking en data uitwisseling.
Daarbij komen mijn communicatieve vaardigheden ook goed van pas.